Zelfevaluatie: een Governance principe

EvaLite is een uniek online supporttool voor (zelf)evaluaties van besturen en interne toezichthouders (RvC/RvT). Door EvaLite kunt u op een eenvoudige en effectieve manier voldoen aan de governance eisen voor zelfevaluatie zoals opgenomen in de diverse Governance Codes. EvaLite biedt u een afgeschermde en beveiligde omgeving met desgewenst waarborg van anonimiteit van deelnemers. Met deze omgeving bent u verzekerd van een efficiënte voorbereiding en uitvoering van het evaluatieproces.

Inhoudelijke kwaliteit staat centraal, om die reden werkt EvaLite in partnerschap met de Governance University, het kennisinstituut op het gebied van governance.
Modules

EvaLite bestaat uit drie modules waarbij u de keuze heeft tussen een basismodule of (tegen extra betaling) een verdere uitbreiding met additionele modules:

  1. Basismodule: een online vragenlijst, waarvan de antwoorden worden verwerkt en samengevat in een korte overzichtelijke rapportage.
  2. Extra schriftelijk advies: een op maat gemaakte rapportage inclusief aanbevelingen en actiepunten.
  3. Extra begeleiding: een evaluatiebijeenkomst met een externe facilitator die zorgt voor terugkoppeling aan de deelnemers aan de zelfevaluatie.


'Heel nuchtere benadering van het evaluatieproces. Met 60 vragen die het gehele werkveld goed afdekken. Efficiënte voorbereiding op het evaluatiegesprek in de Raad. Aanbevolen !'
Franswillem Briët

'De RvC van Zowonen heeft ervaren dat Evalite staat voor wat het betekent: Het is een effectieve en efficiënte evaluatie, die meer dan voldoende input geeft voor de jaarlijkse evaluatievergadering. De rapportage leidt tot agendering van de bespreekpunten die er toe doen.
Nadat wij twee jaar sec de enquête hebben toegepast bood de betrokkenheid dit derde jaar van de adviseur overigens de extra mogelijkheid om het functioneren van de RvC in een meerjarig perspectief te beschouwen. Ook dat bood meerwaarde!'
Jan Haazen, vz RvC Zowonen

'Bij de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht van het Laurentius ziekenhuis, heeft onze Raad van Toezicht deze keer met veel plezier gebruik gemaakt van EvaLite. Een goede compacte vragenlijst, die tot de kern doordringt. Daarbij, zoals een goede vragenlijst kenmerkt, een lijst die bij de beantwoording al snel de goed lopende zaken, alsook de punten van aandacht detecteert. In het gesprek binnen de RvT zaten we na invulling derhalve al gauw op de hoofdzaken van aandacht. Wel een vragenlijst voor ‘durvers’ die niet te benauwd zijn het individuele, zowel als het presteren in teamverband te adresseren en actie te nemen.'
Ger Wagemans, Voorzitter RvT Laurentius ziekenhuis Roermond

'De RvC van Area heeft voor haar jaarlijkse evaluatie gebruik gemaakt van EvaLite. Zowel de kwaliteit van de vragen als de volledigheid van de enquête waren zeer naar tevredenheid. De inzet van EvaLite heeft zeer bijgedragen aan een vlotte en goed gedocumenteerde evaluatie van onze raad. De heldere rapportage dient als onderlegger voor aandachtspunten/verbeteringen van ons intern toezicht. We zullen niet aarzelen om EvaLite opnieuw in te zetten. Tenslotte zijn we erg tevreden over de snelle en behulpzame ondersteuning en support bij EvaLite; het is ons hierdoor gelukt in korte tijd een volwaardige evaluatie voor te bereiden.'
Drs Eric Kemperman MBA