Privacy Statement EvaLite

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door EvaLite. EvaLite staat ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 56907192

EvaLite respecteert en beschermt de privacy van haar relaties en de gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. EvaLite verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

Welke gegevens houden wij bij?

EvaLite verzamelt data die u zelf aan ons hebt verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten of die wij hebben ontleend aan andere openbare bronnen. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke. Zonder dergelijke gegevens zijn onze diensten niet of slechts beperkt bruikbaar.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten is het verwerken van door u ter beschikking gestelde gegevens en het terugkoppelen aan u van bereikte resultaten en rapportages, Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te registreren, teneinde zowel telefonisch als schriftelijk (per e-mail en/of per post) met u te kunnen communiceren.
Verkregen data kunnen wij gebruiken voor trend en marktanalyses (op anonieme basis). Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze dienstverlening.
U kunt steeds weer eenvoudig aangeven dat u geen prijs (meer) stelt op deze dienstverlening, wij zullen uw gegevens dan uit ons relatiebestand verwijderen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

EvaLite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor onze dienstverlening. Als u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen, zullen wij uw gegevens binnen een maand uit onze database verwijderen.

Delen met anderen

EvaLite zal uw gegevens nooit verkopen of verhuren. Voor bepaalde diensten wordt een deel van uw gegevens verstrekt aan ‘derden’ (sub-verwerkers). Deze verwerking is noodzakelijk voor onze dienstverlening aan u en uw organisatie, zoals overeengekomen in de opdracht die ons verstrekt is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Google Analytics

EvaLite maakt (soms) gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De gegevens die hierbij worden verzameld bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele manier te herleiden naar individuele gebruikers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te wijzigen of te beperken. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens geheel te verwijderen. Deze verzoeken kunt u doen via hansbedet@evalite.nl U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door EvaLite in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van uw gegevens

EvaLite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met hansbedet@evalite.nl

Nog vragen?

Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking delen, dan ontvangen wij die graag via hansbedet@evalite.nl

Eva box 1

 A. Basismodule

(basisvragenlijst) € 2.495 *

Eva box 2

 B. Additioneel advies

(inclusief voorstel actiepunten) € 1.250 (EXTRA)

Eva box 3

 C. Additionele begeleiding

(inclusief begeleider/facilitator) € 4.450 (EXTRA)

NB alle vermelde prijzen zijn ex BTW
* deze prijs geldt per evaluatieproces ongeacht het aantal deelnemers

Na ontvangst van uw aanmelding wordt er met u contact opgenomen.

Telefonisch wordt waar gewenst onze werkwijze verder toegelicht.

Aankoop:

A. Basismodule (basisvragenlijst)€ 2.495 *
B. Additioneel advies (inclusief voorstel actiepunten)€ 1.250 EXTRA
C. Additionele begeleiding (inclusief begeleider/facilitator)€ 4.450 EXTRA
NB alle vermelde prijzen zijn ex BTW
* deze prijs geldt per evaluatieproces ongeacht het aantal deelnemers

Referenties

Frans Willem Briët:  Efficiënte voorbereiding op het evaluatiegesprek in de raad. AANBEVOLEN!

Jan Haazen (VZ RVC ZoWonen): Efficiënte en effectieve evaluatie met voldoende input voor de jaarlijkse evaluatievergadering

Ger Wagenaar* (VZ RVT Laurentius Ziekenhuis): Een goede compacte vragenlijst die tot de kern doordringt

Eric Kempenaar: (Area): Erg tevreden over de snelle behulpzame ondersteuning en support: heldere rapportage die snel inzicht heeft in verbeterpunten

Heeft u vragen?

Neem contact op met:
Dhr. Hans Bedet
Nummer: +316 51850819
E-mail: hansbedet@evalite.nl

Privacy Statement
Copyright 2020 - Evalite

Wilt u meer weten over Evalite?

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!