Privacy Statement EvaLite

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door EvaLite.
EvaLite staat ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel onder
nummer 56907192

EvaLite respecteert en beschermt de privacy van haar relaties en de gebruikers van
onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt
vertrouwelijk wordt behandeld. EvaLite verwerkt uw persoonsgegevens in
overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

Welke gegevens houden wij bij?

EvaLite verzamelt data die u zelf aan ons hebt verstrekt doordat u gebruik maakt van
onze diensten of die wij hebben ontleend aan andere openbare bronnen. Deze data
kan persoonsgegevens bevatten zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en
dergelijke. Zonder dergelijke gegevens zijn onze diensten niet of slechts beperkt
bruikbaar.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten is het verwerken van door u ter
beschikking gestelde gegevens en het terugkoppelen aan u van bereikte resultaten en
rapportages, Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens
te registreren, teneinde zowel telefonisch als schriftelijk (per e-mail en/of per post) met
u te kunnen communiceren.
Verkregen data kunnen wij gebruiken voor trend en marktanalyses (op anonieme
basis). Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over
onze dienstverlening.
U kunt steeds weer eenvoudig aangeven dat u geen prijs (meer) stelt op deze
dienstverlening, wij zullen uw gegevens dan uit ons relatiebestand verwijderen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

EvaLite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor onze
dienstverlening. Als u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te
ontvangen, zullen wij uw gegevens binnen een maand uit onze database verwijderen.

Delen met anderen

EvaLite zal uw gegevens nooit verkopen of verhuren. Voor bepaalde diensten wordt
een deel van uw gegevens verstrekt aan ‘derden’ (sub-verwerkers). Deze verwerking
is noodzakelijk voor onze dienstverlening aan u en uw organisatie, zoals
overeengekomen in de opdracht die ons verstrekt is. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Google Analytics

EvaLite maakt (soms) gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers
onze website gebruiken. De gegevens die hierbij worden verzameld bevatten geen
persoonsgegevens en zijn op geen enkele manier te herleiden naar individuele
gebruikers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te
zien, te wijzigen of te beperken. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens geheel te
verwijderen. Deze verzoeken kunt u doen via hansbedet@evalite.nl
U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de
verwerking van persoonsgegevens door EvaLite in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van uw gegevens

EvaLite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met hansbedet@evalite.nl

Nog vragen?

Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking delen, dan ontvangen wij die graag via
hansbedet@evalite.nl

Eva box 1

  A. Basismodule

(basisvragenlijst) € 2.495 *

Eva box 1

  B. Additioneel advies

(inclusief voorstel actiepunten) € 1.250 (EXTRA)

Eva box 1

  C. Additionele begeleiding

(inclusief begeleider/facilitator) € 4.450 (EXTRA)

NB alle vermelde prijzen zijn ex BTW
* deze prijs geldt per evaluatieproces ongeacht het aantal deelnemers

 

Na ontvangst van uw aanmelding wordt er met u contact opgenomen.

Telefonisch wordt waar gewenst onze werkwijze verder toegelicht.

Aankoop:

A. Basismodule  (basisvragenlijst) € 2.495 *
B. Additioneel advies  (inclusief voorstel actiepunten) € 1.250 EXTRA
C. Additionele begeleiding  (inclusief begeleider/facilitator) € 4.450 EXTRA
NB alle vermelde prijzen zijn ex BTW
* deze prijs geldt per evaluatieproces ongeacht het aantal deelnemers

Referenties

Frans Willem Briët Efficiënte voorbereiding op het evaluatiegesprek in de raad. AANBEVOLEN!

Camiel Selker (Focus Orange): EvaLite biedt een onafhankelijke en zeer gebruikersvriendelijke voorbereiding op het evaluatiegesprek in de raad.

Guido van Woerkom Veel RvC's zoeken naar een handzame methode die hun zelfevaluatie kan ondersteunen. Ik heb ervaren dat EvaLite hier zeer geschikt voor is. Geheel digitaal, eenvoudig toepasbaar, inzichtelijke rapportages en een scherpe prijs.

Eric Kempenaar (Area): Erg tevreden over de snelle behulpzame ondersteuning en support: heldere rapportage die snel inzicht heeft in verbeterpunten.

Heeft u vragen?

Olaf Smits van Waesberghe
Nummer: 06 21811654
E-mail: svw@nationaalregister.nl
Hans Bedet
Nummer: 06 51850819
E-mail: hansbedet@evalite.nl

Privacy Statement
Copyright - Evalite

Wilt u meer weten over Evalite?

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!