Proces:

EvaLite biedt een efficiënte voorbereiding op de evaluatiegesprekken in de RvC/RvT.
Bij de aanvraagprocedure van EvaLite onderscheiden we de volgende stappen:

  1. Inroepen ondersteuning door EvaLite kan via de website/mailfunctie zoals opgenomen onder de homepage, maar ook telefonisch via het daar vermelde telefoonnummer.
  2. Vervolgens verwachten we van u opgave van de namen en e-mail adressen van alle deelnemers aan de evaluatie. Dat zijn in ieder geval alle toezichthouders/commissarissen, maar soms worden nog extra deelnemers toegevoegd (bestuurders). Voor het aantal deelnemers per evaluatie geldt geen beperking.
  3. Er wordt gevraagd om een startdatum: op die datum krijgen alle deelnemers per e-mail de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Hiertoe wordt toegang gegeven tot de beveiligde website van EvaLite (met een toegangscode en password).
  4. Aanbevolen wordt dat deelnemers vooraf een bericht krijgen vanuit de eigen organisatie en/of van de voorzitter van de raad, waarin de inzet van EvaLite wordt aangekondigd.
  5. Er wordt gevraagd om een ‘sluitdatum’ die meestal ligt circa een week voordat de evaluatie in de raad wordt besproken. EvaLite bewaakt actief dat alle deelnemers de vragenlijst tijdig invullen; zonodig worden reminders verstuurd.
  6. Binnen enkele dagen na sluiting en kort voorafgaand aan de vergadering van de raad krijgen alle deelnemers een totaalrapportage toegezonden per mail. Hierin op overzichtelijke wijze een overzicht van de resultaten per vraag, uiteraard anoniem.

Tijdens de vergadering van de RvC/RvT kan nu op efficiënte en goed voorbereide wijze het evaluatiegesprek worden gevoerd. Desgewenst kan EvaLite een ‘facilitator’ leveren die tijdens dit agendapunt als gespreksleider functioneert. Een populaire optie omdat op deze wijze de voorzitter van de raad volwaardig kan participeren in de discussies.

Eva box 1

  A. Basismodule

(basisvragenlijst) € 2.495 *

Eva box 1

  B. Additioneel advies

(inclusief voorstel actiepunten) € 1.250 (EXTRA)

Eva box 1

  C. Additionele begeleiding

(inclusief begeleider/facilitator) € 4.450 (EXTRA)

NB alle vermelde prijzen zijn ex BTW
* deze prijs geldt per evaluatieproces ongeacht het aantal deelnemers

 

Na ontvangst van uw aanmelding wordt er met u contact opgenomen.

Telefonisch wordt waar gewenst onze werkwijze verder toegelicht.

Aankoop:

A. Basismodule  (basisvragenlijst) € 2.495 *
B. Additioneel advies  (inclusief voorstel actiepunten) € 1.250 EXTRA
C. Additionele begeleiding  (inclusief begeleider/facilitator) € 4.450 EXTRA
NB alle vermelde prijzen zijn ex BTW
* deze prijs geldt per evaluatieproces ongeacht het aantal deelnemers

Referenties

Frans Willem Briët Efficiënte voorbereiding op het evaluatiegesprek in de raad. AANBEVOLEN!

Camiel Selker (Focus Orange): EvaLite biedt een onafhankelijke en zeer gebruikersvriendelijke voorbereiding op het evaluatiegesprek in de raad.

Guido van Woerkom Veel RvC's zoeken naar een handzame methode die hun zelfevaluatie kan ondersteunen. Ik heb ervaren dat EvaLite hier zeer geschikt voor is. Geheel digitaal, eenvoudig toepasbaar, inzichtelijke rapportages en een scherpe prijs.

Eric Kempenaar (Area): Erg tevreden over de snelle behulpzame ondersteuning en support: heldere rapportage die snel inzicht heeft in verbeterpunten.

Heeft u vragen?

Olaf Smits van Waesberghe
Nummer: 06 21811654
E-mail: svw@nationaalregister.nl
Hans Bedet
Nummer: 06 51850819
E-mail: hansbedet@evalite.nl

Privacy Statement
Copyright - Evalite

Wilt u meer weten over Evalite?

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!